Nieuws

Duurzame betoninnovatie door krimpreductie (SRA) - april 2022

Delen?

Het reduceren van krimp is één van de grote uitdagingen in de betonbouw. Met de toepassing van een krimp reducerende hulpstof (SRA) kan de uitdrogingskrimp tot 40% worden gereduceerd. Minder krimp betekent minder, of wellicht zelfs geen, scheurvorming hetgeen bijvoorbeeld in monolietvloeren een belangrijke rol kan spelen. In een samenwerking tussen Cugla, Van Berlo, ABT en Mebin is afgelopen jaar bij een praktijkproef succesvol een monolietvloer met krimpreductie gerealiseerd.

Medio 2019 onderzocht een afstudeerder van TU Delft in samenwerking met ABT meerdere mogelijkheden om het krimpen van beton te beperken. Het toepassen van een Shrinkage Reducing Agent (SRA, hulpstof) kwam daarbij als goede kans voor kwaliteitsverbetering van bijvoorbeeld betonvloeren naar voren.

Van Berlo is als innovatief ontwerper en producent continu betrokken bij de verbetering van de kwaliteit en duurzaamheid van monolietvloeren. Met eigen engineering experts en research & development worden processen en technologie ten aanzien van monolietvloeren en funderingen continu verbeterd.

In het gezamenlijke streven van ABT en Van Berlo om betere monolietvloeren te realiseren ontstond het idee om met de SRA-technologie een vloer te maken. Dit idee werd concreet toen Van Berlo werd benaderd om voor Cugla, op hun productielocatie in Breda, een nieuwe monolietvloer te realiseren. Zo kon in de praktijk de toepassing worden getest met een hulpstofcombinatie van SRA en superplastificeerder van Cugla in beton dat geleverd werd door Mebin.

Voorafgaand aan de realisatie van de vloer zijn er uitvoerig testen uitgevoerd op het R&D Center van Cugla en bij Mebin. Van Berlo en Mebin hebben gezamenlijk een betonmengsel ontworpen voor dit specifieke project. De Cugla SRA-technologie kan in principe in iedere betonsamenstelling worden toegepast om een aanzienlijke krimpreductie te realiseren.

Ondanks dat de vloer uiteindelijk in een binnen situatie zou komen te liggen is de stort in buitenomstandigheden uitgevoerd. Als extra voorzorgsmaatregel zijn houten schermen geplaatst om de wind/trek tussen de twee bestaande bedrijfshallen te reduceren. Het storten van de vloer verliep voorspoedig. Als nabehandeling werd gekozen voor afdekken met een dubbele laag plastic folie en deze is 5 dagen blijven liggen.

Ook het resultaat mag er zijn. Na 6 maanden is er nog steeds geen sprake van craquelé en scheurvorming. Hoe zich dit verder ontwikkelt zal gemonitord worden.

Onderstaande grafiek laat het resultaat van krimpproeven zien die door Cugla zijn uitgevoerd. Daaruit volgt dat de krimpmaat van beton zonder de hulpstof 0,32 mm/m bedraagt en met SRA 0,22 mm/m. Dit is een afname van ± 30%. De afname van de krimpscheurvorming verlaagt het onderhoud aan de vloer en verlengt de levensduur.

In monolietvloeren wordt tot wel 50% van de wapening alleen toegepast om de wijdte van scheuren ten gevolge van krimp te beperken. Ook verlaagt krimpspanning in de vloer de constructieve capaciteit van de vloer. Het toepassen van SRA is een stap in de ontwikkeling van krimparm beton waarmee mogelijk op langere termijn dunnere vloeren, met minder wapening gerealiseerd kunnen worden met een hogere kwaliteit en levensduur. Ook kan bij huidige ontwerpen overwogen worden om de krimpmaat van beton met een hoog watergehalte te compenseren met SRA krimpreductie, bijvoorbeeld bij zeer vloeibaar beton. Met deze technologie kan dan ook op termijn een goede stap gezet worden richting de CO2 reductie doelen van het betonakkoord voor 2030. Niet alleen in monolietvloeren speelt scheurvorming door krimp een rol. Bijvoorbeeld bij kelders en tunnels kunnen krimpscheuren de waterdichtheid aantasten en tot versnelde aantasting van beton leiden. Het gebruik van SRA lijkt dus voor meerdere toepassingen geschikt te zijn om materiaal te besparen en levensduur te verlengen, al dan niet in combinatie met andere technologieën.