De VB Tera® Terreinverharding vormt een robuuste, duurzame oplossing. Een oplossing die nauwelijks onderhoud behoeft en geschikt is voor de meest uiteenlopende terreinverhardingen. Van Berlo verzorgt totaaloplossingen van engineering tot uitvoering en oplevering.

TOEPASSING
Buiten, als vloer in laad- en loskuilen, buitenopslag en transportwegen.

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN
De VB Tera® Terreinverharding is ontworpen om maximale functionaliteit en minimaal onderhoud te bieden. Inherent aan voegloze vloeren is het ontstaan van craquelé en krimpscheuren. Deze onvolkomenheden hebben geen nadelige invloed op de functionaliteit van de vloer en dienen geaccepteerd te worden. Toepassing van beton dat bestand is tegen vorst en dooizouten kan erosie van het oppervlak niet voorkomen. Afhankelijk van de mate van blootstelling aan vorst en dooizouten blijft het betonoppervlak altijd gevoelig voor scaling (afschilfering). Het aanzicht van de vloer zal hierdoor veranderen. Constructief en functioneel heeft dit verder geen nadelige gevolgen voor de vloer. Om plasvorming te voorkomen dient eventueel afschot naar goten en/of putten minimaal 15mm/m¹ te bedragen. Een optimaal resultaat wordt verkregen wanneer de uitvoeringsvoorwaarden van Van Berlo worden nageleefd.

NORMAAL ONDERHOUD
De VB Tera® Terreinverharding is een voegarme, onderhoudsarme betonvloer. Eventueel herstel van onvolkomenheden is pas nodig nadat deze functioneel hinderlijk worden en behoort tot het normale onderhoud van de vloer.

Download PDF

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Ontwerp:
Van Berlo Engineering
Vlakheid tot:
NEN2747, klasse 6
Wapening:
Wapeningsstaal B500A
Belasting:
Conform programma van eisen
Normering:
NEN2743, WTCB TV122
Afwerking:
Antislip (fijn schuurwerk), gebezemd of gestraald oppervlak
Voegen:
Bertec+ profiel/zaagvoegen (indien van toepassing)
Engineering:
De vloerconstructie wordt berekend op basis van toekomstige belastingen in combinatie met lokale ondergrond en overige wensen van de gebruiker.
GARANTIE

Volgens algemene garantievoorwaarden van Van Berlo

OPTIONEEL
MV-palen:
De betonvloer wordt gefundeerd op MiniVibro palen. Een economisch en snel palensysteem, dat bij uitstek geschikt is voor fundering van bedrijfsvloeren op minder draagkrachtige
ondergronden.
Voegvulling:
Bitumineuze of kit voegvullingen
Prefab betonsystemen:
Prefab betonsystemen:
Goten, dockboards, keerwanden
Oppervlakteverzegeling:
Een betonverzegeling voor het verbeteren van de bestandheid tegen vorst- en dooizouten.
VVV:
De betonvloer wordt vloeistofdicht voor motorbrandstoffen, minerale oliën en smeermiddelen voor motoren. Alle voegen, zoals zaagsneden en aansluitingen worden vloeistofdicht afgewerkt.
Verzekerde garantie:
Meerdere vormen van garantie zijn mogelijk, waarbij een 10-jarige (extern) verzekerde garantie een optie is.
Onderhoudscontract:
Van Berlo inspecteert, rapporteert en doet aanbevelingen. Onderhoudswerkzaamheden kunnen aansluitend aan inspectie (preventief) worden uitgevoerd.