Product informatie

 • Ruim 40 jaar ervaring
 • Experts in funderingen en bedrijfsvloeren
 • Marktleider in de Benelux

VB Hecta VVV® multifunctionele voegloze vloer (vloeistofdicht)

Delen?

Door de standaard hoge vlakheid en het ontbreken van voegen is deze betonvloer geschikt voor een breed toepassingsgebied. Een zeer functionele, duurzame betonvloer, met weinig tot geen beperkingen qua belasting , die nauwelijks onderhoud behoeft. Met beperkte aanpassingen kan deze vloer als vloeistofkerend of vloeistofdicht worden uitgevoerd. De vloeistofdichte vloer kan worden uitgevoerd met zogenaamde VVV (Verklaring Vloeistofdichte Voorziening). Van Berlo verzorgt totaaloplossingen van engineering tot uitvoering en oplevering.

Over Bedrijfsvloeren

TOEPASSING
Gemeentewerf, garagebedrijf, wasplaats, sloperij, tankstation.

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN
“Beleidsblad Bodembescherming” op grond van de Wet Milieubeheer schrijft voor dat, op die plaatsen waar bedrijfsmatige activiteiten met bodemrisico plaatsvinden, er preventieve maatregelen getroffen moeten worden. Denk hierbij aan toepassingen als gemeentewerven, garagebedrijven, wasplaatsen, sloperijen, tankstations en dergelijken. Door lekkage kunnen schadelijke stoffen in de bodem terecht komen. Een vloeistofkerende of vloeistofdichte voorziening is daarom een belangrijke voorwaarde voor een schoon milieu.
Vloeistofkerende en vloeistofdichte vloeren zijn niet hetzelfde. Een vloeistofkerende vloer kan tijdelijk vloeistoffen opvangen en tegenhouden, een vloeistofdichte vloer kan dit gedurende langere tijd. Welk type vloer u nodig heeft is afhankelijk van de werkzaamheden die worden uitgevoerd. Wanneer uw vloer bij de inspectie als vloeistofdicht wordt beoordeeld, ontvangt u
een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening. Deze verklaring heeft momenteel een geldigheid van zes jaar en hiermee kunt u aan het bevoegd gezag aantonen dat uw vloer voldoet aan de gestelde eisen. Van Berlo produceert vloeistofkerende en vloeistofdichte vloeren volgens de normen van de aanbeveling CUR65 en verzorgt desgewenst het kitwerk en de certificering voor u.

NORMAAL ONDERHOUD
Mede door toepassing van voldoende wapening en het ontbreken van voegen is deze vloer zeer onderhoudsarm. Eventueel herstel van onvolkomenheden is pas nodig nadat deze functioneel hinderlijk worden en behoort tot het normale onderhoud van de vloer.

Kijk in de 3D animatie hieronder naar de toepassing van onze producten:

 • technische specificaties
  Ontwerp:
  Van Berlo Engineering
  Vlakheid tot:
  NEN2747 (3), WTCB (1), DIN18.202 (4)
  Wapening:
  Wapeningsstaal B500A
  Belasting:
  Conform programma van eisen
  Normering:
  NEN 2747, WTCB TV122, CUR65
  Afwerking:
  Monolithisch
  Engineering:
  De vloerconstructie wordt berekend op basis van toekomstige belastingen in combinatie met lokale ondergrond en overige wensen van de gebruiker.
 • garantie

  Volgens algemene garantievoorwaarden van Van Berlo

 • optioneel
  Mini Vibropalen:
  De betonvloer wordt gefundeerd op Mini Vibropalen. Een economisch en snel palensysteem, dat bij uitstek geschikt is voor fundering van bedrijfsvloeren op minder draagkrachtige
  ondergronden.
  Vloerverwarming:
  De betonvloer wordt uitgevoerd met vloerverwarmingslangen.
  Vlakheidrapportage:
  Het inmeten van de betonvloer volgens de gehanteerde norm.
  Oppervlakteverzegeling:
  Een betonverzegeling voor een stofvrije en onderhoudsvriendelijke vloer met verhoogde slijtvastheid.
  VVV:
  De betonvloer wordt vloeistofdicht voor motorbrandstoffen, minerale oliën en smeermiddelen voor motoren. Alle voegen, zoals zaagsneden en aansluitingen worden vloeistofdicht afgewerkt.
  Verzekerde garantie:
  Meerdere vormen van garantie zijn mogelijk, waarbij een 10-jarige (extern) verzekerde garantie een optie is.
  Onderhoudscontract:
  Van Berlo inspecteert, rapporteert en doet aanbevelingen. Onderhoudswerkzaamheden kunnen aansluitend aan inspectie (preventief) worden uitgevoerd.

Downloads

Download PDF