Malta International Airport

Vloerspecificaties

Oppervlakte
10.000 m² buitenverharding + 10.000 m² binnenvloer
Vlakheid
NEN2747 (6) + NEN2743 (3)

In samenwerking met

aannemer
Bouwbedrijf L. van de Ven
pandgebruiker
Malta International Airport

Verwerkte producten

Van Berlo Bedrijfsvloeren B.V
VB TERA® Terreinverharding + VB HECTA® Multifunctionele voegloze vloer
Van Berlo Engineering
Tekeningen en berekeningen