Van Berlo is een specialist in het aanleggen van betonnen draagvloeren ten behoeve van ijsbanen.

De vloeren voor ijsbanen worden direct opgeleverd met de vereiste vlakheid en bestaan uit één geheel. In de vloer worden de benodigde voorzieningen aangebracht, zoals koelleidingen.