Stort VB Exa® – Supervlakke vloer 400m baan Thialf – sept 2015